UNIWERSYTECKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY W ZAKOPANEM

image

Pacjenci przyjmowani są do oddziałów szpitalnych USOR w trybie planowym zgodnie z Listą Oczekujących, na którą zostali wpisani na podstawie oryginału skierowania.

 Na Listę Oczekujących na przyjęcie na Oddział Ortopedyczny wpisywani są pacjenci na podstawie skierowań:

 lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego,

lekarzy specjalistów z gabinetów prywatnych - TYLKO I WYŁĄCZNIE NA LECZENIE OPERACYJNE.

Na Listę Oczekujących na przyjęcie na Oddział Rehabilitacyjny wpisywani są pacjenci na podstawie skierowań:

 LEKARZY ODDZIAŁÓW: urazowo - ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych;

LEKARZY PORADNI: urazowo - ortopedycznej, rehabilitacyjnej, neurologicznej i reumatologicznej - TYLKO 

W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO ZAOSTRZENIA CHOROBY PRZEWLEKŁEJ.

Przyjęcie „planowe” następuje w dniu ustalonym wcześniej, o czym pacjent zostaje powiadomiony listownie.

W przypadku, gdy przyjmujący pacjenta lekarz dyżurujący stwierdzi, że pojawiły się przeciwwskazania do hospitalizacji, wyznaczana jest inna data.

Dokumenty niezbędne podczas przyjęcia „planowego”:

 ważny dokument tożsamości,

dokument potwierdzający prawo do świadczeń (dobrowolnie),

rezydenci UE - poświadczenie wydane przez NFZ (obowiązkowo),

kopia dokumentacji medycznej z innych ośrodków dotycząca przebiegu leczenia schorzenia (bez względu na to kiedy ono miało miejsce).

Na oddziale pacjent powinien mieć:

 ręcznik,

przybory toaletowe,

pidżamę,

pantofle,

jeżeli pacjent zażywa na stale jakieś leki, powinien je przywieźć w oryginalnych opakowaniach, z zaleceniami lekarza przepisującego co do ich dawkowania i przekazać pielęgniarce na oddziale.