UNIWERSYTECKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY W ZAKOPANEM

image

Informujemy, że dokumenty stanowiące elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) są udostępniane poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Dokumenty stanowiące EDM to:

1) informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przep

rowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala;
2) informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego;
3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego.

Udostępnianiem dokumentacji medycznej zajmuje się:
Sekretariat Główny Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego w Zakopanem
(budynek główny, wejście A), tel.: +48 18 20 142 97, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Wniosek do pobrania

Ceny:

Kserokopia 1 strony A4 dokumentacji medycznej - 0,32 PLN
Płytka ze zdjęciami RTG - 1,84 PLN

Udostępnianie dokumentacji z hospitalizacji:

  • Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje na pisemny wniosek pacjenta, opiekuna prawnego dziecka, lub osoby z upoważnieniem notarialnym do reprezentowania pacjenta.
  • Podanie musi zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia, okres za jaki ma być wydana dokumentacja oraz własnoręczny podpis. Wniosek należy przesłać na adres: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno Rehabilitacyjny w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Balzera 15 wraz z załączoną kserokopią, lub skanem obu stron dowodu osobistego wnioskodawcy (prosimy przekreślić kserokopię, lub skan dowodu).
  • Podanie rozpatruje Dyrektor ds. Lecznictwa Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego w Zakopanem w terminie do 6 tygodni.
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby kserokopia dokumentacji medycznej wraz z fakturą VAT za usługi poligraficzne zostaje wysłana za pobraniem na adres podany we wniosku.
  • Wszystkie kserokopie dokumentacji medycznej są uwierzytelniane za zgodność z oryginałem.
  • Dokumentacja RTG (klisze) zostaje wypożyczona na okres 2 tygodni.
  • Można zgłosić się osobiście z dowodem osobistym w Sekretariacie Głównym Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego w Zakopanem

Udostępnianie dokumentacji radiologicznej:

  • Dokumentacja RTG wykonana cyfrowo zapisywana jest na nośnik (CD).
  • Można zgłosić się osobiście z dowodem osobistym w Sekretariacie Głównym Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego w Zakopanem.
  • Na pisemny wniosek tj. w przypadku dokumentacji z hospitalizacji. Dokumentacja radiologiczna  (klisze) przetwarzana jest na płytę CD i wysyłana, wraz z fakturą VAT za ww. usługę, za pobraniem na adres podany we wniosku.