Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, utworzyliśmy możliwość rezerwacji terminu wizyty do Specjalistycznej Poradni Ortopedycznej drogą elektroniczną (on-line).
Podczas rejestracji prosimy Państwa o dokładne sprawdzenie i podanie prawidłowych adresów e-mail, ponieważ drogą elektroniczną będziecie Państwo otrzymywać informację o rezerwacji zaproponowanego terminu wizyty.

E-rejestracja

Prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki
Profesor zwyczajny doktor habilitowany medycyny: 2008 rok
Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany medycyny: 2001 rok
Habilitacja: 1989 rok, Akademia Medyczna Kraków
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Ilościowa ocena napięcia mięśniowego badanego metodami tensometrycznymi u dzieci z neurogenną dysfunkcją narządu ruchu" 
Doktorat: 1976 rok, Akademia Medyczna Kraków
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Patogeneza zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego u dzieci po zabiegu
repozycji-rekonstrukcji sposobem Degi" 
Promotor: prof. dr hab. med. Janina Markowa

Dr hab. n. med. Maciej Tęsiorowski, prof. UJ
Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany medycyny: 2013 rok
Habilitacja: 2005 rok, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum w Krakowie
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Ilościowa oraz jakościowa ocena regeneratu kostnego w osteogenezie dystrakcyjnej"
Doktorat: 1989 rok, Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wartość metod fotogrametrycznych w diagnostyce bocznego skrzywienia kręgosłupa"
Promotor: prof. dr hab. med. J. Grochowski

Dr n. med. Wojciech Kącki
Doktorat: 1998 rok, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum w Krakowie
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Porównanie wybranych metod operacyjnego leczenia nierówności kończyn dolnych"
Promotor: dr hab. n. med. Daniel Zarzycki

Dr n. med. Barbara Jasiewicz

Doktorat: 2007 rok, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum w Krakowie
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Ocena wpływu rozległości spondylodezy na kompensację kręgosłupa w skoliozie idiopatycznej"
Promotor: prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki

Dr n. med. Katarzyna Kącka
Doktorat: 2009 rok, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum w Krakowie
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ amantadyny lub dekstrometorfanu na proces nocycepcji po zabiegach korekcji skrzywienia kręgosłupa"
Promotor: dr hab. n. med. Jan  Dobrogowski

Dr n. med. Ewa Lipik
Doktorat: 2013 rok, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum w Krakowie
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Analiza wyników leczenia choroby dyskowej kręgosłupa szyjnego metodą usztywnienia i alloplastyki oraz ocena wpływu operacji na sąsiadujące segmenty"
Promotor: dr hab. n. med. Maciej Tęsiorowski

Dr n. med. Tomasz Potaczek
Doktorat: 2013 rok, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum w Krakowie
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Naturalna historia i wyniki leczenia deformacji kręgosłupa u chorych z rdzeniowym zanikiem mięśni"
Promotor: prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki

Dr n. med. Andrzej Szczęśniak
Doktorat: 2015 rok, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum w Krakowie
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Kompleksowa ocena leczenia choroby dyskowej kręgosłupa lędźwiowego metodą spondylodezy międzytrzonowej z dostępu tylnego z użyciem czopa międzytrzonowego (PLIF)"
Promotor: dr hab. n. med. Maciej Tęsiorowski

 


Byli pracownicy Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji UJCM:

Dr n. med. Maja Zarzycka
Doktorat: 
1981 rok, Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Badanie wpływu bocznego skrzywienia kręgosłupa na wentylację i ukrwienie płuc metodą reografii impedancyjnej"
Promotor: Prof. dr hab. med. Marek Sych

Dr n. med. Aleksander Winiarski
Doktorat: 2001 rok, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum w Krakowie
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wartość prognostyczna radiologicznych wskaźników w skoliozach idiopatycznych"
Promotor: dr hab. n. med. Daniel Zarzycki

Dr n. med. Bogdan Bakalarek
Doktorat: 2002 rok, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum w Krakowie
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Naturalna historia wybranych wrodzonych deformacji kręgosłupa w Polsce"
Promotor: dr hab. n. med. Daniel Zarzycki

Dr n. med. Mariusz Kaliciński
Doktorat: 2006 rok, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum w Krakowie
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Ocena wyników leczenia zachowawczego i chirurgicznego choroby Perthesa"
Promotor: prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki